DIAGRAMMER


Forfædre til Jeanette Johansen Slyk

Forfædre til Erik Holst Johansen Slyk

Nær familie til Jeanette Johansen Slyk
 
Nær familie til Erik Holst Johansen Slyk

Efterkommere til Jeanette & Erik Johansen Slyk

Forfædre til Bent Johansen

Forfædre til Lillian Karen Johansen (født Hansen)

Forfædre til Jørn Holst

Forfædre til Else Holst (født Knudsen)